جواب بازی آمیرزا مرحله 1350
جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1350 تا 1400

سرچ کن ببین چه شود

ما در دیلی تک برای شما جواب بازی آمیرزا مرحله 1350 تا 1400 را قرار داده ایم. در صورتی که جوابها مغایرت داشت، از طریق بخش جستجو کلمات مربوطه را وارد نمایید.

جواب آمیرزا مرحله 1350

1350: فوت، صفت، صدف، قوت، صفا، وقت، وفا، صدا، دقت، افق، صاف، توقف، صادق، صداقت، تصادف، توافق

جواب دیگر مراحل:

1351: گره، گاو، هوش، گوش، شهر، گوهر، گوشه، گروه، واشر، شوره، شورا، رشوه، شوهر، شاهرگ، هاشور، گوارش، گوشواره

1352: کشو، شکل، کور، کولر، لشکر، لواش، کشور، ورزش، ارزش، زرشک، روکش، شورا، شکار، لرزش، لواشک، شلوار، کشاورز

1353: تیم، بیمه، میهن، نیمه، نبات، تنها، نامه، بهمن، امنیت، تنبیه، مهتاب، بامیه

1354: صبر، صبح، سرو، عصر، عصب، عرب، سرب، ربع، حبس، سحر، روح، عروس، بورس، رسوب، صبور، عبور

1355: شمع، شاد، عدس، شنا، دعا، مانع، عمان، معدن، داعش، نماد، دامن، شانس، ساعد، دانش، دشمن، دشنام، شمعدان

1356: سال، آهن، ژله، ناله، نهال، ژاله، آسان، سالن، لانه، آژانس

1357: گدا، گاز، گرز، گرد، رشد، زنگ، گردش، گردن، دانش، زرنگ، گراز، گزارش، شاگرد

1358: بخت، تبر، سخت، سیب، باخت، آسیب، بیست، ساخت، بخار، خراب، آخرت، استخر، خسارت، بخاری، تاریخ

1359: مات، تاس، اسم، ساعت، معما، ماست، تمام، تماس، حمام، مساحت، تمساح

1360: سلام، سلاح، سالم، املا، مسلح، محله، ساحل، حمله، اسلحه، اسلام، الماس، حماسه، حامله

1361: دیگ، گدا، آگهی، گیاه، هادی، آینه، آگاه، آهنگ، گناه، نگاه، آینده، ناهید

1362: سفر، فرش، سیب، برف، اسب، آسیب، فریب، شریف، سراب، بارش، فشار، فارسی، سفارش

1363: چسب، بچه، چاه، باغ، اسب، اسم، آبسه، بغچه، باغچه، ساچمه

1364: یاس، سیاه، ماشه، میوه، موسی، امید، ساوه، ساده، سهام، ماده، سواد، مساوی، ادویه

1365: موز، میز، قوی، آویز، زمین، قیام، مقوا، زانو، نماز، قزوین، موازی، میزان، آزمون، مایونز

1366: هوش، هدف، کمد، مکه، کوه، دکه، موش، دکمه، موشک، مشهد، شکوفه

1367: گاز، گاو، گرز، زرنگ، گوزن، گراز، زبان، برنز، بانو، بازو، زانو، بزرگ، آبرنگ، انگور، زنبور

1368: تبر، شوت، سوت، شربت، سراب، شتاب، آشوب، بارش، تابش، بورس، رسوب، اورست، باروت، روستا، سشوار

1369: صلح، دیل، حصار، صفحه، لسبان، ناشر، دانشجو، گوشی، قاصدک، قصه، صافی، لاشه، قاصدک

1370: باغ، هزاره، نیروهوا، هنرمند، همراه، بوقلمون، قائم، آمار، آزادی، واگن، دنیا، همنام، وابسته، وابستگی، هزاران، بابل، گیاهان

1371: ناز، قضاوت، زنده، ناشناس، زرین، آشغال، مشاغل، قاضی، مزرعه، قاچاق، مزاحم، میزان، زندگی، زانوی، آزمایش، نازنین، ناشناخته

1372: کشو، هوش، مکه، کوه، موش، ماه، شاه، آغوش، کاوه، موشک، کاهو، ماکو، هواکش

1373: زندگی، نادر، گرز، گاز، یزد، نگار، گراز، گردن، زرنگ، دیگ، زرد، گردان

1374: مرد، شاد، ارزش، شادی، شیراز، زرد، مراد، دریا، میز، زمرد، یزد، رشد، امیر، امید، مدیر، آرام

1375: لکه، نعل، بلا، کعبه، کلبه، کلاه، بانک، بالکن، عناب، لاک، لانه، لعاب، باک، کابل

1376: کره، ماه، ماهر، اهرم، ماکت، مهارت، هکتار، کار، همراه

1377: سود، گرد، گود، گلو، گردو، سرود، درست، تولد، دوست، دولت، دستور، لوستر

1378: سرما، کمال، سالم، آرام، اراک، ارسال، الماس، سلام، اسلام، کلاس، کامل، کارامل

1379: نفت، بند، تاب، تند، باد، ادب، افت، نبات، آبان، بافت، آباد، ابتدا، آفتاب

1380: فیل، لیف، قیف، قله، قفل، قیام، قیمه، فامیل، قیافه، قافیه، قافله، ملاقه، مقاله، افقی، فیله، فیلم، قالی

1381: خدا، خام، خانم، مدال، خال، املت، ملخ، داخل، نخل، تلخ، خدمت

1382: گوش، رخت، خشت، تشک، کشور، گوشت، ترکش، شرکت، خرگوش، خشک، خوک، تشکر

1383: نیش، زنگ، منشی، شناگر، نمایش، ماشین، نمایشگر، گاری، نرمش، گرمایش

1384: دست، سبد، بره، دست، ساده، بهار، درست، دربست، ستاره، رتبه، تابه، داربست

1385: تند، ضامن، ضمانت، مانتو، تومان، توان، وانت، دامن، دما، متضاد

1386: پاس، پشه، شاد، ساده، سپاه، پاداش، پادشاه، داس، شاه، شاهد

1387: دنیا، مدیر، امید، مربی، بیدار، درمان، میدان، بیمار، برد، مرداب، نامرد، ردیاب، بیدار، بندر

1388: شکم، مشت، مکه، شهرک، شکار، رشته، تشکر، ارتش، شرکت، مراکش، هکتار، مهارت، مشارکت، شهامت، همکار، تمشک

1389: جاده، دنیا، جهان، درجه، جریان، انجیر، آینده، ناهید، دایره، رنج، هیجان

1390: سکه، مسکو، موسی، میوه، کویر، سیرک، کوره، سمور، سرکه، کرسی، کوسه، سوریه، روسیه، موسیر، کیسه، ریسه

1391: موش، جسم، سهم، جوش، مجسمه، موج، مهم، جهش، هوش، هجوم

1392: نان، شال، بالش، بالن، نشان، نیش، شنل، شیب، بلا، بیل، لبنان، نشانی

1393: موش، شام، آرش، ماش، مار، آرام، آوار، مشاور، شامپو، آرامش، اروپا

1394: تاس، سهام، نامه، ماست، تماس، انبه، تابه، مهتاب، بهمن، مناسب، مناسبت

1395: عرق، عراق، برق، براق، سبد، قاب، دعا، برد، آدرس، سارق، ساعد، سراب، عقب، عقاب، عابر، عقرب، سابق

1396: ترس، گیاه، تیره، گریه، گیره، گاری، راست، سیاه، سیگار، سیاره، گیتار، ستاره

1397: یزد، یاد، میز، مزد، دما، دام، آدم، زیاد، پیدا، دیزی، پماد، پیام، امید، پیاز، دمپایی

1398: نور، نود، دیو، دیر، رود، دره، نیرو، ویژه، نروژ، روده، دوره، وردنه

1399: نخل، لنگ، چرا، چنگ، چرخ، خنگ، خال، رنگ، انگل، گران، چنار، لنگر، گلنار، خرچنگ، چنگال

1400: شغل، شال، غار، غول، غرش، آغوش، آوار، لواش، لاغر، شلوغ، شغال، الاغ، شاغل، شلوار، آشغال

منبع: تهیه شده در تحریریه دیلی تک

نظرات
 1. سینا
  0
  0

  مرحله 1370 فرق داره

  0
  0
 2. سینا
  0
  0

  ه م دان زی

  0
  0
  • admin1
   0
   0

   اول مطلب قبل از سرچ کن ببین چه شود، جوابسازی داریم که اگه کلمات رو وارد کنید اینا رو میده، همدان، مهین، ماهی، دهان، همزن، میانه، میزان، مادی، مینا، هیزم، هادی، مانی، ندیمه، دامن و …

   0
   0

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *