جواب استاد میرزا مرحله 1
جواب بازی استاد میرزا

جواب استاد میرزا مرحله 1 تا 100

سرچ کن ببین چه شود

ما در دیلی تک برای شما جواب استاد میرزا مرحله 1 تا 100 را قرار داده ایم. در صورتی که جوابها مغایرت داشت، از طریق بخش جستجو کلمات مربوطه را وارد نمایید.

جواب استاد میرزا مرحله 1

1: ترب، تبر

جواب دیگر مراحل استاد میرزا:

2: ارز، راز

3: پول، پلو

4: سپر، پسر

5: پله، لپه

6: خروس، خرس، سرخ

7: جنگل، گنج، جنگ

8: یاد، یار، دار، دریا

9: تفنگ، نفت، تنگ

10: ارزش، ارز، راز، زار

11: تکان، کتان، تانک

12: سفره، سرفه، سفر

13: سرکه، سکه، کره

14: ناظم، نظام، نظم

15: نرگس، سرنگ، سنگر، سنگ، رنگ

16: کوتاه، کاهو، کاوه، کوه

17: بخاری، بخار، خراب، خیار

18: ستاره، راست، ترس، تاس

19: سمنو، مونس، نور، رسم

20: جادو، جواد، داغ، دوغ، جواد

21: آسمان، آسان، نام، اسم

22: کاشان، آشنا، اشک، کاش

23: موش، شام، پشم، شامپو

24: زود، نوزاد، زانو، وزن

25: دفاع، فدا، عهد، هدف، دعا

26: گردش، شاگرد، شاد، رشد

27: جزیره، زیر، زهر، زره

28: درخت، رخت، چتر، خرد، دختر، چرخ

29: شال، شلوار، لواش، شورا

30: نوار، گران، نور، انگور، واگن

31: رها، آرد، دره، اراده، اداره

32: شاخ، خشن، خطا، خان

33: باغچه، باغ، چاه، بچه

34: خلبان، بالن، خال، نخل

35: سرو، کور، عکس، عروس، سکو، عروسک

36: دنیا، میدان، امید، دین

37: پیتزا، تیز، زیپ، پیاز

38: آهنگ، گناه، بنگاه، نگاه، انبه

39: خدا، خاک، کدخدا، داد، کاخ

40: چاره، پارچه، چاپ، پارچ، چهار، چاه

41: جاده، جسد، سجاده، ساده، داس

42: قوچ، چاق، چاقو، چای، قوی

43: رقم، قلمرو، قلم، قول، قوم

44: قند، قندان، نان، نقد، قناد

45: ماسک، مسواک، سکو، واکس

46: فنر، نفر، یار، آفرین

47: خسارت، سخت، استخر، ساخت

48: الماس، سلام، سال، سالم، اسلام

49: کتری، ترکیه، ریه، تیره، کره

50: خالص، خاص، خال، خاله، خلاصه، اصل

51: پری، پیروز، وزیر، پیر

52: تیز، ونیز، زین، وزن، زیتون

53: گیلاس، سیل، سال، یاس

54: نیمرو، مین، نرم، نور، نیرو

55: سلطان، طلا، نسل، سطل، سالن

56: لوبیا، لبو، بیل، اول، ویلا

57: مشتری، تیم، شرم، مشت، ترشی، تیر

58: سوره، سرو، سوریه، روسیه، سیر

59: شخم، موش، خاموش، خوش، شوخ

60: تصویر، صورت، تور، صورتی، وصیت

61: بیل، لیز، لیزر، ریل، برزیل

62: شهر، بوشهر، شوهر، هوش، شور، رشوه

63: برزخ، خربزه، زهر، خبر، خزر، زره

64: تمساح، ماست، مساحت، تماس، ستم

65: مسیر، سیم، سیمرغ، مرغ، مرسی

66: تاس، داس، استاد، دست

67: نیشکر، شکر، کیش، نیش، شریک، نیک

68: جارو، راه، آجر، جوهر، جواهر

69: انجیر، جان، نجار، جاری، آرنج

70: قافیه، قیف، افق، آیه

71: پارو، زور، روز، پرواز، آرزو

72: کشتی، شکایت، کاشت، آشتی، کاشی

73: جنگ، گنج، گنجشک، جشن

74: لباس، سبلان، بالن، سنبل

75: ضامن، مرض، رمضان، رمان

76: قندان، نان، قند، قناد، نقد

77: خیارت، تاریخ، رخت، خیر، آخرت

78: ملت، علم، علامت، املت، عالم

79: دلاور، دارو، داور، لودر، دلار

80: باغ، غبار، غار، غرب، لاغر، بالغ

81: چرخ، خرد، دوچرخه، روده، دوره

82: وام، خرما، خرمالو، ملخ، خاور

83: شهر، شاد، شهردار، رشد، هشدار

84: کنار، خطر، خطرناک، خطا، خنک

85: پرده، پرنده، پودر، پدر، پرونده، پونه

86: گرد، داس، لگد، گسل، گدا، دلار، آدرس

87: آسمان، زمان، نماز، سازمان، آسان، ساز

88: برگ، مرگ، مربا، رگبار، گرما، گرم

89: فاضلاب، فال، فضا، بلا، بالا، بال

90: گردو، گود، گرد، دوغ، دروغ، دروغگو، ورود

91: سلامت، دستمال، ملت، مدال، مدت، املت

92: نوشابه، شهاب، شانه، شنبه، باهوش، بانو، نوه

93: خشاب، خشک، خراش، شکار، خشکبار، بخار

94: فارس، سفر، سفال، سفالگر، افسر

95: عارف، فلز، فال، علف، علفزار، لرز

96: بندر، نردبان، نان، برد، نبرد، انبر

97: هنرمند، مرد، نمد، هند، نمره، نرده، رنده

98: سنجد، مسجد، سجاد، جامد، جسم، جام، جسد، دماسنج

99: مقام، وام، مقاومت، وقت، تقوا، مقوا

100: فسنجان، اسفنج، فنجان، نفس، نجف، جان

منبع: تهیه شده در تحریریه دیلی تک

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *