جواب بازی آمیرزا مرحله 15
جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 15، مرحله پانزده امیرزا

سرچ کن ببین چه شود

ما در دیلی تک برای شما جواب بازی آمیرزا مرحله 15 را قرار داده ایم. در صورتی که جوابها مغایرت داشت، از طریق بخش جستجو کلمات مربوطه را وارد نمایید.

جواب آمیرزا مرحله 15

15: آشنا، شنا

جواب مراحل بعدی:

16: لیمو، میل

17: یاس، سایه، سیاه – خامه، خام، ماه، اخم

18: موز، موزه – زمان نماز ناز نام

19: گربه، برگ، گره، برگه، مداد ادم دما دام

20: کوه، کوچ، کوچه، نبات تاب بنا

21: برنج برج رنج

22: فشار، فرش، شفا، شرف، تمشک، تشک، شکم، مشک

23: قرمز، رقم، رزم، مرز، رمز

24: ریال، ریل، یار

25: کلمه، ملکه، ملک، کلم

26: دکمه، کمد، دکه، مکه

27: لقمه، قلم، قله، نقره رهن قرن نهر هنر

28: گوشت، گشت، گوش

29: کاهو، کاوه، کاه، کوه، اهک، کشور، روکش، شور، شکر، کور، کشو

30: مریخ، خمیر، خیر، میخ، گوزن، زنگ، وزن

31: ماست، تماس، مات، ستم، تاس

32: پوست، توپ، سوپ، پتو، سوت، قسمت ستم سمت قسم

33: اهنگ، گناه، نگاه، اهن

34: رود، دور، گود، گرد، گور، گردو، سالم، سلام، اسم، سال

35: هوش، شهر، رشوه، شوره، شوهر، حلیم، محل، میل، حمل

36: گیتار، تیر، گاری

37: شانه، شاه، شنا، شاهین، پاشنه، شانه، پشه، شاه

38: وان، نفس، فانوس، پوتین، توپ، پتو

39: زین، بیل، لیز، زنبیل، گودال، لگد، گدا، گلو

40: دستکش، شکست، دشت، دست، تشک

41: دیر، دریا، فردا، فریاد، میدان، دامن، دنیا، امید، دین

42: دیو، دیه، یاد، هادی، ادویه، بامیه، ماهی، بیمه، بام، ماه

43: گلابی، گلاب، بیل، بال، بلا

44: سیمان، نسیم، سینما، سیم، اسم

45: زیارت، زیر، تیر، تیز، ارز، راز، ریز، زاگرس، گراز، گرز، گاز، ساز، ارز، راز

46: ترسیم، رستم، مسیر، ترس، ستم، متر، سمت، بستنی، بیست، تنیس، سنت، سیب

47: یونجه، جیوه، هویج، نوه، گلوله، لوله، هلو، گلو

48: جزیره، زره، زجر، هرز،زهر، شیراز، شیار، شیر، ریش، ریز

49: هواکش، کاوه، کاهو، شکوه، کوه، کشو، هوش

50: اسکلت، ساکت، کلاس، الک، سال، لاک، کال

51: اراده، اداره، اهدا، دره، هدر، رها – باران انبار آبان انبر انار بنا

52: روباه، ابرو، بهار، راه، ابر، بره

53: تانکر، کتان، کنار، کارت، تانک، کار، تار، ترک

54: کابوس، واکس، کاسب، بوس، سکو، اسب، سبک، باک

55: لوبیا، آلو، لبو، ویلا

56: فیلتر، رتیل، لیتر، تیر، ریل، لیف، فیل

57: جوراب، ابرو، جواب، جارو، آجر، باج، برج

58: تاکسی، اسکیت، اسکی، ساکت، تاس

59: همکار، مکار، کار، مکر، کره – تهران، ترانه، هرات، تنها، تره

60: علامت، عالم، املت، ملت، عمل، علم – خاطره، آخر، خطا، خار، خطر

61: روسری، سرور، سرو، سیر – آسیاب، آسیا، آسیب، اسب، سیب

62: خودرو، ورود، خرد، رود، دور – پیتزا، پیاز، تیز، زیپ

63: خرگوش، شور، خوش، رخش، گور، گوش

64: وانیل، لیوان، ویلا، آلو، وان

65: سرباز، بازرس، بارز، سراب، سرب، برس، سبز، ساز

66: شاگرد، گردش، ارشد، رشد، شاد، گرد، گدا – خربزه، خبره، برزخ، بره، خبر، خزر

67: عروسک، عروس، سکو، سرو، عکس، کور

68: چرتکه، چتر، تکه، ترک، چکه، چرک، کره – باتری، ربات، تایر، تیر، تاب، ترب، تبر

69: اتریش، تراش، ارتش، شیار، اشتی، ترشی – لواشک، لواش، کشو، کال، شال

70: پاریس، ساری، اسیر، پری، پسر، سپر، پیر، سیر

71: سلطان، سالن، سطل، طلا، سال

72: زنبور، برنز، روز، زبر، وزن، زور – ابزار، بازار، آزار، بارز

73: بخاری، خراب، بخار، خیار، خیر، آخر، خار، خبر

74: کبوتر، برکت، تبر، کور، ترک – باهوش، آشوب، شهاب، هوش

 

اگر که جوابها تغییر کرده بود، در بخش جستجو ابتدا مطلب کلمات مرحله را وارد و جستجو را بزنید تا جواب جدید برای شما ساخته شود.

منبع: تهیه شده توسط تیم دیلی تک

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *